Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Kauppiasosuuskunta Tekniset/Tekniset ja Euronics ketjut
Yhteystiedot:
Äyritie 8 E, 01510 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:

Kristina Laakso

Yhteystiedot:
Äyritie 8 E 01510 VANTAA
puh. 09-42579800
kristina.laakso[at]tekniset.fi

3. Rekisterin nimi:

Tekniset / Euronics-ketjun sähköinen markkinointilupa -rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Tekniset ja Euronics ketjun sähköiseen suoramarkkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään pääasiallisesti tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle sähköpostilla. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö:

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Kauppiasosuuskunta Tekniset:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.
Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Etunimi Sukunimi
Talouden koko
Ikä
GSM-numero
Sähköpostiosoite
Asiointikauppa
Asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointisuostumukset/kiellot
Asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnon kohteet ja muut vapaaehtoiset lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan oma liittymisilmoitus sähköisen liittymislomakkeen tai tekstiviestin kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Kauppiasosuuskunta Tekniset eivät luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena:

Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle ( yhteystiedot mainittu kohdassa 2)

10. Markkinointiluvan peruminen:

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä kristina.laakso(at)tekniset.fi